Gdzie zgłosić zakup mieszkania?

Gdzie zgłosić zakup mieszkania? - Nieruchomości Bielsko-Biała - nowe mieszkania

Wraz z nabyciem mieszkania na kupującym spoczywa dopełnienie pewnych formalności. Jedną z nich jest zgłoszenie tego faktu do właściwego organu podatkowego. Podpowiadamy, gdzie zgłosić zakup mieszkania.

Gdzie zgłosić zakup mieszkania – w jakim urzędzie?

Nabycie nieruchomości, w tym mieszkania, należy zgłosić we właściwym urzędzie gminy lub miasta. Wzór dokumentu, który należy wypełnić, zazwyczaj dostępny jest na stronie internetowej urzędu. Zgłoszenie zakupu mieszkania powinno nastąpić na tym konkretnym druku przypisanym do właściwego podmiotu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wykorzystanie innego dokumentu jest traktowane jako nie zgłoszenie zakupu, a tym samym niedopełnienie obowiązku. Nie jest to bowiem dokument o charakterze uniwersalnym. Każda gmina czy miasto ma swój własny wzór.

Termin zgłoszenia nabycia mieszkania

Dokument dotyczący zgłoszenia nabycia mieszkania należy złożyć we właściwym urzędzie w terminie do 14 dni. Termin ten liczony jest od dnia, w którym zrodziły się okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości. Okolicznością taką jest dzień nabycia nieruchomości (podpisania umowy).

Dokument można złożyć osobiście we właściwym urzędzie, przesłać drogą pocztową (list polecony) lub też elektronicznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Jeśli nadal nie posiadasz swojego nowego mieszkania, zobacz naszą ofertę i skontaktuj się z nami już dziś!

Share