Zakup mieszkania – gdzie zgłosić?

Zakup mieszkania - gdzie zgłosić? - JSInwestor

Nabycie nowego lokum trzeba zgłosić. Niedopełnienie tego obowiązku może grozić pewnymi konsekwencjami. Zakup mieszkania – gdzie zgłosić? O czym należy pamiętać?

Zakup mieszkania – gdzie zgłosić nabycie nowego lokalu?

Zakup mieszkania należy zgłosić w urzędzie miasta lub gminy. Jako właściciele jesteśmy zobowiązani opłacać podatek od nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od daty nabycia lokalu. Wystarczy złożyć we właściwym urzędzie wypełniony formularz IN-1.

O nabyciu mieszkania trzeba poinformować zarządcę nieruchomości lub administrację. Należy tego dokonać po otrzymaniu kluczy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Na dokumencie powinny znaleźć się m.in. stany wszystkich liczników.

Zgłoszenie jest konieczne, aby przenieść na nas opłaty administracyjne oraz za media. Wówczas też zostajemy wpisani jako pełnoprawni członkowie wspólnoty (lub spółdzielni mieszkaniowej).

Zakup lokalu należy zgłosić do dostawców mediów. Mowa tu o prądzie i gazie. Z kolei dostawą wody i ogrzewania zajmuje się spółdzielnia mieszkaniowa. Konieczne jest wypełnienie formularza z wybraniem odpowiedniej taryfy. Tych formalności można dokonać drogą e-mailową.

Zakup mieszkania zgłaszany jest także do urzędu skarbowego. Ma to związek z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. W praktyce jednak czynności tej dokonuje notariusz. Kupując mieszkanie na rynku wtórnym, to nabywca musi opłacić podatek. W przypadku zakupu na rynku pierwotnym – odpowiedzialnym za to jest deweloper.

Jeśli nadal nie posiadasz swojego nowego mieszkania, zobacz naszą ofertę. Skontaktuj się z nami już dziś!

Share