Jaki zadatek na zakup mieszkania?

Jaki zadatek na zakup mieszkania - JSInwestor

Zakup mieszkania często wiąże się z koniecznością uiszczenia zadatku. Jest to swoistego typu przedpłata za transakcję. Jaki zadatek na zakup mieszkania będzie odpowiedni? Ile powinien wynosić?

Jaki zadatek na zakup mieszkania – ile wynosi zadatek?

Zadatek to forma przedpłaty. Stosowany jest w przypadku, gdy niebawem ma dojść do transakcji zakupu mieszkania. Zadatek podlega przepisom Kodeksu cywilnego (art. 394). Zaliczany jest jako część ceny nieruchomości, o ile dojdzie do całkowitej realizacji transakcji.

Z przepisów nie wynika, ile powinna wynosić kwota zadatku. Strony transakcji ustalają jego wysokość między sobą. Istnieje jednak pewna niepisana zasada. Mówi ona, że zadatek powinien wynosić 10 proc. wartości nieruchomości. Bardzo rzadko jego wysokość przekracza 20 proc. wartości domu lub mieszkania.

W umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości powinny zostać zawarte informacje o zadatku. Mowa tutaj o wysokości zadatku oraz dacie jego zapłaty. Ponadto w dokumencie powinien znaleźć się zapis o tym, że zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.

Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, zadatek powinien zostać zwrócony kupującemu. Podobnie w przypadku jej niewykonania z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron. Jeśli zaś zapisy umowy nie zostaną spełnione z powodu błędów sprzedającego, kupujący może żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Jeśli nadal nie posiadasz swojego nowego mieszkania, zobacz naszą ofertę. Skontaktuj się z nami już dziś!

Share